ZOZNAM KURZOV

Automatizácia a riadenie technologických procesov a mechatronických systémov
IT bezpečnosť
Kvalita produkcie
Materiálové inžinierstvo
Počítačová podpora výroby
Priemyselné inžinierstvo a Lean Production
Soft Skills
Strojárske technológie

Brožúra s ponukou kurzov CŽV - slovenská verzia
Brožura s nabídkou kurzů CŽV - česká verzia


Prehľad kurzov CŽV so sylabami

PRIHLÁŠKY

Ohľadom prihlášok na jednotlivé vzdelávacie kurzy kontaktujte mailom alebo telefonicky kolegyne:

doc. RNDr. Mária Behúlová, CSc.

maria.behulova@stuba.sk

0906 068 439


Ing. Jana Mesárošová, PhD.

jana.mesarosova@stuba.sk

0906 068 469