ZOZNAM KURZOV

Automatizácia a riadenie technologických procesov a mechatronických systémov
IT bezpečnosť
Kvalita produkcie
Materiálové inžinierstvo
Počítačová podpora výroby
Priemyselné inžinierstvo a Lean Production
Soft Skills
Strojárske technológie

Brožúra s ponukou kurzov CŽV - slovenská verzia
Brožura s nabídkou kurzů CŽV - česká verzia


Prehľad kurzov CŽV so sylabami

PRIHLÁŠKY

ETUom