ZOZNAM KURZOV

Dynamika strojov Krátkodobé
Hydraulické a pneumatické mechanizmy Krátkodobé
Inteligentné metódy riadenia Krátkodobé
Kmitanie mechanických sústav Krátkodobé
Komunikácia a bezpečnosť v oblasti priemyselných sietí Krátkodobé
MATLAB - základy modelovania mechatronických systémov Krátkodobé
Mechatronické systémy – snímače v mechatronike Krátkodobé
Operátor výroby Krátkodobé
Pneumatika Elektropneumatika Krátkodobé
Projektovanie výrobných systémov Krátkodobé
Safety systémy strojných zariadení Krátkodobé
Servisný pracovník Krátkodobé
Spoľahlivosť a bezpečnosť technických systémov Krátkodobé
Využitie diagnostických nástrojov riadiacich systémov pri odstraňovaní porúch automatizačnej techniky v priemyselných podnikoch Krátkodobé
Základy technického kreslenia Krátkodobé

Brožúra s ponukou kurzov CŽV - slovenská verzia
Brožura s nabídkou kurzů CŽV - česká verzia


Prehľad kurzov CŽV so sylabami

PRIHLÁŠKY

4eGv8