ZOZNAM KURZOV

Priemyselné inžinierstvo Dlhodobé
Kvalita výroby a štatistické hodnotenie kvality výroby Krátkodobé
Makroskopické hodnotenie kvality produkcie Krátkodobé
Nástroje manažérstva kvality Krátkodobé
Systém manažérstva kvality podľa ISO 9001:2015 Krátkodobé

Brožúra s ponukou kurzov CŽV - slovenská verzia
Brožura s nabídkou kurzů CŽV - česká verzia


Prehľad kurzov CŽV so sylabami

PRIHLÁŠKY

TkxUH