ZOZNAM KURZOV

Celková efektivita zariadenia – Zvyšovanie produktivity strojných zariadení Krátkodobé
Mapovanie toku hodnoty (VSM) a identifikácia 8. druhov plytvania v podniku Krátkodobé
Metóda SMED - Single Minute Exchange of Dies Krátkodobé
Plánovanie projektu Krátkodobé
Podniková logistika Krátkodobé
Udržateľný projektový manažment a metodiky a štandardy projektového manažmentu Krátkodobé
Základy ekonomiky pre neekonómov Krátkodobé
Základy marketingovej koncepcie riadenia organizácie Krátkodobé

Brožúra s ponukou kurzov CŽV - slovenská verzia
Brožura s nabídkou kurzů CŽV - česká verzia


Prehľad kurzov CŽV so sylabami

PRIHLÁŠKY

0G7zv