ZOZNAM KURZOV

Celková efektivita zariadenia – Zvyšovanie produktivity strojných zariadení Krátkodobé
Mapovanie toku hodnoty (VSM) a identifikácia 8. druhov plytvania v podniku Krátkodobé
Metóda SMED - Single Minute Exchange of Dies Krátkodobé
Plánovanie projektu Krátkodobé
Podniková logistika Krátkodobé
Udržateľný projektový manažment a metodiky a štandardy projektového manažmentu Krátkodobé
Základy ekonomiky pre neekonómov Krátkodobé
Základy marketingovej koncepcie riadenia organizácie Krátkodobé

Brožúra s ponukou kurzov CŽV - slovenská verzia
Brožura s nabídkou kurzů CŽV - česká verzia


Prehľad kurzov CŽV so sylabami

PRIHLÁŠKY

Ohľadom prihlášok na jednotlivé vzdelávacie kurzy kontaktujte mailom alebo telefonicky kolegyne:

doc. RNDr. Mária Behúlová, CSc.

maria.behulova@stuba.sk

0906 068 439


Ing. Jana Mesárošová, PhD.

jana.mesarosova@stuba.sk

0906 068 469