ZOZNAM KURZOV

Progresívne metódy zvárania Dlhodobé
Aditívna výroba - WAAM Krátkodobé
Chemicko-tepelné spracovanie ocelí Krátkodobé
Konštrukcia foriem na vstrekovanie plastov Krátkodobé
Metalografia zvarových spojov Krátkodobé
Plošné a objemové tvárnenie Krátkodobé
Praskanie zvarových spojov Krátkodobé
Progresívne metódy obrábania Krátkodobé
Progresívne metódy tvárnenia Krátkodobé
Rezné nástroje a aplikácie použitia vo výrobnej praxi Krátkodobé
Technológie spracovania plastov Krátkodobé
Teória a technológia spracovania polymérnych materiálov. Krátkodobé
Tepelné spracovanie ocelí Krátkodobé
Základy tepelného a chemicko-tepelného spracovania kovov Krátkodobé
Zváranie elektrónovým lúčom Krátkodobé
Zváranie laserovým lúčom Krátkodobé

Brožúra s ponukou kurzov CŽV - slovenská verzia
Brožura s nabídkou kurzů CŽV - česká verzia


Prehľad kurzov CŽV so sylabami

PRIHLÁŠKY

wAkak