DOTAZNÍKOVÉ ŠETRENIE

V rámci zberu dát a dotazníkového šetrenia bolo oslovených niekoľko desiatok subjektov z oblasti strojárstva a automobilového priemyslu z oprávnených prihraničných krajov v SR a ČR, a to:

  • Žilinský kraj

  • Trnavský kraj

  • Trenčiansky kraj

  • Zlínsky kraj

  • Jihomoravský kraj

  • Moravskoslezský kraj
VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETRENIA