ZOZNAM KURZOV

Riešenie multifyzikálnych problémov s využitím metódy konečných prvkov Dlhodobé
Základy technickej mechaniky Dlhodobé
MATLAB - základy modelovania mechatronických systémov Krátkodobé
Modelovanie a numerická simulácia procesov tepelného spracovania Krátkodobé
Numerická simulácia procesov tavného zvárania Krátkodobé
Pevnostná analýza konštrukcií Krátkodobé
Programovanie CNC strojov v systéme FANUC Krátkodobé
Programovanie CNC strojov v systéme Heidenhain Krátkodobé
SolidWorks - modelovanie prototypových súčiastok Krátkodobé
Teoretické základy prenosu tepla Krátkodobé
Tvorba technickej dokumentácie podľa platných noriem Krátkodobé
Úvod do metódy konečných prvkov - Numerická simulácia dynamického namáhania mechanických prvkov a konštrukcií Krátkodobé
Úvod do metódy konečných prvkov - Numerická simulácia napäťovo-deformačných stavov pri namáhaní mechanických prvkov a konštrukcií Krátkodobé
Úvod do metódy konečných prvkov - základy modelovania tepelných procesov Krátkodobé
Úvod do metódy konečných prvkov – ANSYS Postprocessing Krátkodobé
Úvod do metódy konečných prvkov – riešenie nelineárnych kontaktných úloh Krátkodobé
Úvod do metódy konečných prvkov – špeciálne metódy generovania konečno-prvkových sietí Krátkodobé
WITNESS - základy modelovania a simulácie systémov Krátkodobé

Brožúra s ponukou kurzov CŽV - slovenská verzia
Brožura s nabídkou kurzů CŽV - česká verzia


Prehľad kurzov CŽV so sylabami

PRIHLÁŠKY

Ohľadom prihlášok na jednotlivé vzdelávacie kurzy kontaktujte mailom alebo telefonicky kolegyne:

doc. RNDr. Mária Behúlová, CSc.

maria.behulova@stuba.sk

0906 068 439


Ing. Jana Mesárošová, PhD.

jana.mesarosova@stuba.sk

0906 068 469