NAPÍŠ

f4Qho

Zodpovedný riešiteľ:

doc. RNDr. Mária Behúlová, CSc.

maria.behulova@stuba.sk


Administratívna agenda, publicita a propagácia:

Ing. Jana Mesárošová, PhD.

0906 068 469

jana.mesarosova@stuba.sk

Adresa:

Slovenská technická univerzita v Bratislave
Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Ulica Jána Bottu č. 2781/25
917 24 Trnava