ZOZNAM KURZOV

Priemyselné inžinierstvo Dlhodobé
Kvalita výroby a štatistické hodnotenie kvality výroby Krátkodobé
Makroskopické hodnotenie kvality produkcie Krátkodobé
Nástroje manažérstva kvality Krátkodobé
Systém manažérstva kvality podľa ISO 9001:2015 Krátkodobé

Brožúra s ponukou kurzov CŽV - slovenská verzia
Brožura s nabídkou kurzů CŽV - česká verzia


Prehľad kurzov CŽV so sylabami

PRIHLÁŠKY

Ohľadom prihlášok na jednotlivé vzdelávacie kurzy kontaktujte mailom alebo telefonicky kolegyne:

doc. RNDr. Mária Behúlová, CSc.

maria.behulova@stuba.sk

0906 068 439


Ing. Jana Mesárošová, PhD.

jana.mesarosova@stuba.sk

0906 068 469